Blog May 4, 2017 5:03 PM

Subsidies voor mindervaliden: ook voor de inrichting van een woning?

WOONPREMIES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft verschillende financiële tegemoetkomingen voor mindervaliden. Huurders kunnen bijvoorbeeld financiële steun krijgen als ze verhuizen naar een woning die beter is aangepast aan de beperking van hun mobiliteit.

Daarnaast bestaat er een gemeentelijke premie voor de aanpassing van een woning voor personen met een blijvende handicap. De premie is bedoeld om het dagelijks leven van die mensen te vergemakkelijken en hun zelfstandigheid te verbeteren. Er moet echter aan een aantal criteria worden voldaan, zoals:

  • De woning van de begunstigde moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Brussel;
  • De begunstigde moet eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of huurder van die woning zijn;
  • De werken moeten effectief het dagelijks leven vergemakkelijken en verband houden met de beperkte mobiliteit (de plaatsing van een platformlift bijvoorbeeld);
  • De invaliditeit van de begunstigde moet erkend zijn door de Directie-generaal Personen met een handicap of door de Brusselse dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) of VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Meer informatie: https://www.brussel.be/artdet.cfm/8945

WOONPREMIES IN HET WAALSE GEWEST

Het Waalse Gewest biedt ook financiële tegemoetkomingen voor mindervaliden. Het gaat om de volgende 2 subsidies:

Een tussenkomst voor de aanpassing van een woning aan een beperking. Deze geldt voor zowel eigenaars als huurders, maar blijft wel onderworpen aan verschillende voorwaarden. De begunstigde moet bijvoorbeeld jonger zijn dan 65 wanneer hij zich inschrijft bij AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité).

Toelage voor verhuizing en huishuur voor een woning die veel beter is aangepast aan de beperkte mobiliteit.

Meer informatie: https://www.aviq.be/handicap/

WOONPREMIES IN HET VLAAMSE GEWEST

In Vlaanderen komt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ook tussen in de kosten om een woning aan te passen aan een beperking. De aanvrager, of hij nu eigenaar of huurder is, moet uiteraard voldoen aan bepaalde voorwaarden om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten. Hij moet bijvoorbeeld ingeschreven zijn bij het VAPH voor hij 65 is.

Meer informatie: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11151-home.html

Daarnaast geven sommige provincies en gemeenten ook nog eigen premies die met de andere premies gecombineerd kunnen worden. Aarzel niet om informatie te vragen bij de bevoegde overheidsdienst.

Wenst u advies om uw woning aan te passen aan uw beperkte mobiliteit? Het Toegankelijkheidsbureau geeft u technisch advies, maar ook informatie op maat over wat het beste bij uw situatie past. Ze gidsen u ook door de verschillende subsidies waarvan u kunt genieten.

Meer informatie: http://www.toegankelijkheidsbureau.be

Wij staan uiteraard ook tot uw beschikking voor alle vragen over de aanpassing van een woning aan een handicap of een ander probleem rond beperkte mobiliteit. Aarzel niet om contact op te nemen met ons.