Disclaimer

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

thyssenkrupp Encasa nv stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u onze website in volle vertrouwen bezoekt. Daarom willen we ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, zullen als volgt worden gebruikt:

Informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.

Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.

De opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.

We zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over thyssenkrupp Encasa nv en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kunt u ons dat melden.

We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van thyssenkrupp Encasa nv zijn.

Onze website bevat links naar niet-thyssenkrupp Encasa nv websites. thyssenkrupp Encasa nv is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: thyssenkrupp Encasa nv , Buchtenstraat 9 / 302 , 9051 Gent . Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van de groep thyssenkrupp Encasa nv . U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kunt uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kunt zich hiervoor wenden tot: info@tk-encasa.be .

2. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

3. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij thyssenkrupp Encasa nv , haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van thyssenkrupp Encasa nv . Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

4. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat thyssenkrupp Encasa nv verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

5. Opmerkingen, vragen en suggesties

thyssenkrupp Encasa nv wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door thyssenkrupp Encasa nv materiaal te sturen, geeft u aan thyssenkrupp Encasa nv het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan thyssenkrupp Encasa nv de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. thyssenkrupp Encasa nv heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. thyssenkrupp Encasa nv houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

6. Rechtspraak

Het staat thyssenkrupp Encasa nv vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

7. AdRoll

As you browse www.thyssenkrupp-encasa.be, advertising cookies will be placed on your computer so that we can understand what you are interested in. Our display advertising partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other sites based on your previous interaction with www.thyssenkrupp-encasa.be. The techniques our partners employ do not collect personal information such as your name, email address, postal address, or telephone number. You can visit this page to opt out of AdRoll’s and their partners’ targeted advertising.

Eind van deze gebruiksvoorwaarden.